Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.malpol.pl:

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.malpol.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep www.malpol.pl jest prowadzony przez firmę:
  • MAL-POL Arkadiusz Malasiński
   Ostrowsko ul.Pienińska 89
   34-431 Waksmund
   Nip. 735-123-60-39
   Regon 120167610

 3. Adres do korespondencji:
  • MAL-POL Arkadiusz Malasiński
   Ostrowsko ul.Pienińska 89
   34-431 Waksmund
   tel. : +48 504-28-61-61
   e-mail: mal.pol@op.pl

 4. Zakupy w sklepie internetowym www.malpol.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.malpol.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 8. Firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.malpol.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 10. Firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. Faktury są wysyłane do klientów drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu. Na wyraźne życzenie zamawiającego firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński  może wysłać fakturę pocztą.

III. Zwroty i reklamacje

 1. W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki kupujący ma prawo odstąpić od umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zgłoszenie chęci zwrotu towaru należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zwrotu dostępnego poniżej. Wypełniony wzór odstąpienia od umowy należy wysłać na adres e-mail: mal.pol@op.pl. Wzór formularza można pobrać poprzez link: formularz_zwrotu.rtf
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania; musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Adres zwrotu należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński nie ponosi kosztu odesłania towaru.
 4. W przypadkach zwrotów spełniających ww. warunki, firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą MAL-POL Arkadiusz Malasiński  telefonicznie lub mailowo.Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia.
 7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera, prosimy o dostarczenie nam wypełnionego protokołu reklamacyjnego sporządzonego wraz z kurierem.

IV. Dane osobowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Składając zamówienie w sklepie www.malpol.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Mal-pol oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep.

V. Postanowienia końcowe

 1. Kolory produktów widocznych na zdjęciach umieszczonych na stronie www.malpol.pl, jak i w materiałach drukowanych mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych odcieni i barw, dlatego przedstawioną kolorystykę należy traktować jako przybliżoną.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Firma MAL-POL Arkadiusz Malasiński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.